ADMITERE 2016


ÎNSCRIE-TE ACUM

Cele mai înalte standarde si oportunități la cele mai mici taxe

Specializări

Pedagogie
Pedagogie
Administrarea Afacerilor limba engleză
Administrarea Afacerilor (RO - EN)
Relații Internaționale și Studii Europene limba engleză
Relații Internaționale și Studii Europene (RO - EN)
Limbi Moderne Aplicate
Limbi Moderne Aplicate
Tehnologia Informației
Tehnologia Informației
Tehnologia Informației
Informatică Aplicată (EN)

 

Program de Studiu Durata Studiilor Numarul de credite ECTS Limba de Predare
Administrarea Afacerilor 3 ani 180 En
Administrarea Afacerilor 3 ani 180 Ro
Relații Internaționale și Studii Europene 3 ani 180 En
Relații Internaționale și Studii Europene 3 ani 180 Ro
Tehnologia Informaţiei 4 ani 240 Ro
Informatică Aplicată 3 ani 180 En

Concursul de admitere

Admiterea la studiile universitare de licenţă în cadrul Universităţii Europei de Sud-Est LUMINA se face pe baza rezultatelor obţinute de către fiecare candidat la proba de concurs şi la examenul de bacalaureat.

Perioadele în care se desfăşoară concursul de admitere sunt:

 

50%

Examenul de bacalaureat

50%

Proba scrisă

 

Probele de concurs

Proba de concurs este scrisă și are ca scop principal testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale candidaţilor, precum și evaluarea competențelor sau performanțelor profesionale ale candidaților / profilul candidaților / opțiunile de carieră ale candidaților.

Formularul de concurs este alcătuit din:

Disciplinele de concurs asociate fiecărui program de studii pentru proba scrisă a concursului de admitere, din care candidaţii pot opta prin formularul de înscriere, sunt:

Tematica pentru disciplinele de concurs este cea stabilită la nivel naţional pentru examenul de bacalaureat din anul 2016, fără să depăşească obiectivele şi conţinutul acesteia.

La programele de studii universitare de licență cu predare în limba engleză, întrebările și răspunsurile din formularele de concurs vor fi în limba engleză.

Candidații la programele de studii universitare de licență în limba engleză vor susține, timp de o oră, tot în intervalul orar stabilit, și o probă scrisă de competență lingvistică eliminatorie, notată cu admis/respins.

 

Descarcă metodologia de admitere

 

Descarcă programa de bacalaureat

 

Descarcă rezultate admitere iulie 2016

 

Taxe de studii

1200
lei/an
pentru studenții care au obținut
la examenul de bacalaureat
cel puțin media 9.00
1600
lei/an
pentru studenții care au obținut
la examenul de bacalaureat
cel puțin media 8.00
2000
lei/an
pentru studenții care au obținut
la examenul de bacalaureat
o medie sub 8.00

Burse de performanță

Bursa de performanţă se acordă studenţilor care au câștigat în perioada studiilor de liceu, cel puțin un premiu sau o mențiune la o olimpiadă internațională, o olimpiadă națională sau un concurs internațional recunoscut de Ministerul Educației din România.

ConcursPremiuReducere din
taxa de școlarizare
Indemnizație lunară
Olimpiadă internaționalămedalie de aur (locul I)100%1000 lei
medalie de argint (locul II)100%750 lei
medalie de bronz (locul III)100%500 lei
Olimpiadă naționalăPremiul I, II sau III100%400 lei
mențiune100%200 lei
participant80%-
Jocuri olimpice sportivePremiul I, II sau III100%-

 

Înscrierea la concurs

Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor depune la Biroul de Admiteri al universităţii un dosar de concurs care va conţine obligatoriu următoarele documente:

Dosarul de concurs se depune doar la Secretariatul programului de studii unde se dorește admiterea.

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 75 de lei, indiferent de sesiunea de admitere sau numărul specializărilor pentru care candidatul optează.

Taxa de înscriere poate fi plătită astfel:

  • online cu card bancar prin MobilPay
  • în numerar la casieria universității
  • cu cardul la casieria universității
  • prin virament bancar
  • prin mandat poștal

Date pentru virament bancar și mandat poștal:

Fundaţia Lumina Instituţii de Învăţământ
Adresa: Șos. Colentina nr. 64B, Sector 2, 021178, București
CUI: RO16224225
Cont bancar: RO23 BTRL RON CRT 02 55 37 25 01
Banca: Banca Transilvania
Sucuresala: Unirii

 

 

Completează formularul de înscriere

Plătește taxa de înscriere

Depune dosarul complet

 

Contact

Universitatea Europei de Sud-Est Lumina

Adresa: Șos. Colentina nr. 64b, sector 2, 021187 București

Telefon: 021.240.30.22

E-mail: admitere@lumina.org